C-training

C – Trainingen

De C-trainingen zijn bedoeld voor jachthonden die het puppen traject achter de rug hebben of jonge honden die graag apporteren. Het programma is ge-ent op de C-onderdelen als beschreven in het Reglement Jachthondenproeven. (zie Rode Boekje)

Er zal tijdens de cursus aan de volgende onderdelen gewerkt worden:

  • Proef A – aangelijnd en los volgen van het zogenaamde achtje (ca. 40 m .)
  • Proef B – uitsturen en roepen van de hond (afstand 30 m)
  • Proef C – houden van de aangewezen plaats (2 minuten en voorjager uit zicht)
  • Proef D – apport te land (wild konijn, afstand 30 m .)
  • Proef E – apport uit diep water met schot

c-training honden

Als ik rechtstreeks uit het rode boekje citeer dan hebben de jachthondenproeven in eerste instantie tot doel een uitspraak te doen over de bruikbaarheid voor het werk ná het schot van de deelnemende honden. Als de onervaren voorjager dit leest kan er wellichtde indruk ontstaan dat men door het beheersen van de bovengenoemde vijf proeven met een goede jachthond aan de lijn loopt. De valkuil van velen is dat de genoemde proeven dan ook tot het bot getraind worden.

Dit heeft tot gevolg dat de hond geconditioneerd wordt op vijf trucjes en niet om zal kunnen gaan met veranderende omstandigheden. Infinity Gundogs streeeft er dan ook naar middels veel variatie in de trainingen te komen tot een solide basis. Een solide basis die dan getest wordt door het afnemen van bovengenoemde proeven.

c-training honden