A-training

A-trainingTijdens de A-training is er buiten de op deze site reeds beschreven C en B onderdelen zeer veel aandacht voor:

  1. Proef I – dirigeerproef te land (de hond moet naar een aangewezen stoppunt gedirigeerd worden en van daaruit naar het apport, de duif)
  2. Proef J – apport van verre loper over breed water (de hond moet aan de overkant van een diep water, een sleepspoor van een ver weg gesleepte eend oppakken en aflopen, en de eend apporteren)

a-training honden

Op basis van het geleerde in de B-cursus zullen de dirigeer en de sleepoefeningen eerst plaatsvinden op relatieve korte afstanden. Gezegd dient wel te worden dat dit dan plaatsvindt met zeer veel verleidingen waar de hond mee om dient te gaan. Pas als deze verleidingen tijdens het dirigeren en de sleep het hoofd geboden kunnen worden, worden de afstanden vergroot (100 tot 150 meter +). Het verschil is nu echter dat er minder verleidingen dus minder prikkels aanwezig zijn. Op deze wijze tracht Infinity Gundogs stabiele A-honden af te leveren.

De B-onderdelen zullen getraind blijven worden met dien verstande dat de moeilijkheidsgraad opgevoerd zal worden. Deze moeilijkheids graad zal opgevoerd worden middels het vergroten van de afstanden, het gebruik van meer verleidingen (denk aan springkonijnen, sleepsporen tussedoor, markeerapporten die verdwenen zijn en verworden tot sleepsporen etc.) en het gebruik van de wind.

Alhoewel het basisappel van het grootste belang blijft zullen in deze cursus de C-onderdelen niet als zodanig getraind worden. Er wordt van de cursist verwacht dat hij/zij zich hier zelf mee bezig houdt.

Theorie

Tijdens de A-cursus zal er in het veld zeer veel aandacht zijn voor het theoretische aspect van de oefening. Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Moeilijkheden tijdens de sleep of het dirigeren tijdens verschillende terreinsgesteldheden
  2. Moeilijkheden tijdens de sleep of het dirigeren tijdens verschillende weeromstandigheden.
  3. Het belang van de juiste kleding.
  4. Het belang van de juiste lichaamstaal.
  5. De fysieke mogelijkheden en onmogelijkheden van het specifieke ras.
  6. Het nut van de oefeningen in de praktijk.
  7. Opbouw van de benodigde afstanden etc.
  8. Rust en opbouw

a-training honden

Toelatingseisen:

Om in deze cursus mee te kunnen draaien is een gedegen B-diploma (liefst diverse + maps) benodigd. Uiteraard bestaat de mogelijkheid zonder KNJV B-diploma deel te nemen aan deze cursus. Het is dan aan de dienstdoend instructeur om te bepalen of het benodigde basisniveau aanwezig is.

Vervolg

Na het volgen van deze cursus en het met goed gevolg afleggen van een KNJV-proef op A-niveau heeft Infinity Gundogs de mogelijkheid u voor te bereiden op een eventueel AA diploma of een deelname aan een Apporteerwedstrijd ter drijfjacht.