Privétraining

Privètraining

In deze moderne tijd is er steeds meer behoefte aan privètrainingen. De privètrainingen bij Infinity gundogs zijn echt 1 op 1 trainingen. Jij de hond en een instructeur. In principe kunnen de privètrainingen op elk niveau gegeven worden in de cursussen die Infinity Gundogs ook groepsgewijs aanbiedt.

Voordelen Privètraining

Privetraining heeft enkel voordelen boven de trainingen in groepen. De instructuur is anderhalf uur slechts met u en uw hond bezig. Dit geeft de instructeur de mogelijkheid om nog secuurder dan normaal de gedragingen van de combinatie bekijken. Dit geeft op zijn beurt weer de mogelijkheid om analytisch maatwerk, gericht op de combinatie te leveren. Het spreekt voor zich dat ook hier gebruik gemaakt wordt van de Black Box methode. De aangeboden adviezen kunnen dan ook direct met een 1 op 1 begeleiding uitgevoerd worden,

Deze pagina zou niet compleet zijn zonder ook de nadelen van privètrainingen te benoemen. Het grootste nadeel is gelegen in het feit dat de hond altijd alleen werkt en dientegevolge niet in een groep leert werken. Hij leert niet het werk van andere honden respecteren en hij leert de eventueel aanwezige prooinijd naar andere honden toe niet te beheersen. Een tweede nadeel is wellicht een financiele, de privètrainingen zijn wat duurder dan de reguliere trainingen. De meeste cursisten bij Infinity Gundogs combineren de privètrainingen dan ook met de reguliere trainingen.

gedragsproblemen honden

Waarom privètraining

Er bestaan diverse redenen waarom cursisten kiezen voor een of meerdere privètrainingen. Enkele hiervan zijn:

  • Puntjes op de i zetten vlak voor het proevenseizoen
  • Een geisoleerd probleem
  • behoefte aan maatwerk
  • Gedragsproblemen

Puntjes op de i

Vaak wordt er van privètrainingen gebruikt gemaakt om te schaven aan het reeds geleerde. Veel voorkomende zaken zijn:

  • Netjes afgeven van het wild
  • Netter lijnen lopen
  • Netter dirigeren
  • Uitbreiding van de afstanden van de sleep

Dit zijn slechts de meest voorkomende zaken die men aangescherpt wil hebben, in principe kan er aan elke oefening “geschaafd” worden

Een geisoleerd probleem

Wat kunnen we ons voorstellen bij een geisoleerd probleem. Het komt vaak voor dat een hond naar hartelust werkt echter bijvoorbeeld geen haar- of juist veerwild wil apporteren. Kraaien en eksters is een nog veel voorkomender probleem. Als je de hond voor de praktijkjacht wilt gebruiken of de wens bestaat om een MAP diploma op zak te krijgen kan dit een groot probleem zijn. Gezien dit soort geisoleerde problemen zeer veel persoonlijke aandacht behoeven in het volgen van privètrainingen hier uitermate geschikt voor.

Gedragsproblemen

Honden kennen slechts gedrag, geen goed gedrag, geen slecht gedrag, slechts gedrag. Dit is het uitgangspunt van het aanpakken van gedragsproblemen door Infinity Gundogs. Wat honden soms vertonen is (voor ons) ongewenst gedrag. Om dit soort ongewenst gedrag om te zetten in gewenst gedrag wordt bij de aanpak eerst getracht te achterhalen wat dit ongewenste gedrag veroorzaakt of veroorzaakt heeft.

Een aansprekend voorbeeld en meteen ook een van de grootste misverstanden over honden is dat je uit moet kijken omdat de honden anders “de baas” zou willen worden. In mijn tijd als instructeur bij de KC Westfriesland heb ik zeer veel ervaring opgedaan met honden die een zogenaamd gedragsprobleem vertoonde. Dit kan extreme angst zijn maar ook extreme aggressie. Met name dit laatste is natuurlijk lastig als je leuk een hond hebt. Vaak werd er voor het gemak en ook onterrrecht vanuit gegaan dat dit dan meteen maar dominantieagresie betrof. Opmerkingen als  “het is me daar een dominante Jongen” getuigen al van de gedachtengang van de mensen met een dergelijke hond, ze zijn zijn gedrag eigenlijk al gewend.

Alle honden willen “de Baas” worden zei ik al. ONZIN, de meeste juist niet. Het gaat om het roedelleiderschap en roedelleider zijn is een ROTbaan met veel verantwoordelijkheid. De meeste honden willen dat helemaal niet. Roedelleider zijn is een verantwoordelijke baan, je dient te bepalen waar wanneer en hoe er gejaagd wordt zodat de roedel kans van overleven heeft. Je moet zorgen voor de veligheid van de roedel en zovoorts, enzovoorts. Wat heeft dit nu met gedragsproblemen te maken zou je kunnen denken. ALLES. Als de hond in zijn hondse hoofd ervaart dat hij niet goed leiding krijgt probeert hij de leiding over te nemen. Niet omdat hij zo graag wil, maar wel vanuit zijn instinct. Als de hond in de natuur geen goede roedelleider heeft gaat hij dood, en zo simpel is het. Hij zal dus de leiding over gaan nemen onder het mom van “het is een rotbaan maar het moet gebeuren”.

Hoe kan dat nu, ik ben zo goed voor de hond denken veel mensen die een hond met gedragsproblemen bezitten. Tuurlijk ben je goed voor de hond, op de mensenmanier, het is een beetje je verwende kindje. Er onstaan bijvoorbeeld situaties waarbij de hond op zondag biefstuk van tafel krijgt, tja het is tenslotte zondag. Maandag komt de hond kwijlend om een stuk biefstuk bedelen en wordt weggestuurd. De hond begrijpt hier niets van. Dit is slecht 1 aspect maar een opstapeling van dergelijke inconsequenties zou bij de iets dominantere, maar ook bij de iets angstige honden tot ernstige gedragsproblemen (let wel: In onze ogen) kunnen leiden.

Oplossingen dan? De hond kan gewoon niet denken als een mens en wij pretenderen dat we wel kunnen denken als een hond. Infinity Gundogs leert de baas weer de baas te zijn. Dit gaat NIET met fysiek geweld, sterker nog er wordt vooral met de baas gewerkt. Zoals in de eerste alinea reeds werd geschreven wordt er eerst getracht de reden van het ongewenste gedrag te achterhalen. Met deze reden wordt de baas geleerd een goed roedelleider te zijn. Verreweg de meeste honden voelen zich prettiger bij een goede roedelleider, zij hoeven immers niet zoveel meer te regelen. De stress van de verantwoordelijkheid, om het maar eens te vermenselijken, is weg hetgeen zal leiden tot een sociaal aceptabele hond met ook in onze ogen goed gedrag.

Dit gezegd hebbende dient wel vermeld te worden dat ik geen gedragsdeskundige ben, er is slechts veel ervaring met (probleem)honden aanwezig. In voorkomende gevallen kan Infinity Gundogs u in contact brengen met gespecialiseerde gedragsdeskundigen.

 Kosten

De kosten van een privètraining bedragen 55€. Voor dit bedrag wordt ongeveer 1 uur getraind.

tijdstippen

De privetraingen worden in principe op woensdag of donderdagmiddag verzorgd. In overleg zijn andere tijdstippen mogelijk

locaties

zie locaties